ผู้บริหาร

นางอำไพ ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Link วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2013
ปรับปรุง 10/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 604583
Page Views 797789
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจกับเว็นนี้เหรอไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กระตีบ กำแพงแสน
2 โรงเรียนวัดทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน
3 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม กระตีบ กำแพงแสน
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย กำแพงแสน กำแพงแสน
6 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน กำแพงแสน
7 โรงเรียนอนุบาลวัยสะอาด กำแพงแสน กำแพงแสน
8 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน 0-3428-2029
9 โรงเรียนวัดสระพัง ดอนข่อย กำแพงแสน
10 โรงเรียนบ้านดอนทอง ดอนข่อย กำแพงแสน
11 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
12 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
13 โรงเรียนอนุบาลชโลทร ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
14 โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน
15 โรงเรียนวัดสองห้อง ทุ่งขวาง กำแพงแสน
16 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ทุ่งขวาง กำแพงแสน
17 โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ทุ่งขวาง กำแพงแสน
18 โรงเรียนบ้านหลักเมตร ทุ่งขวาง กำแพงแสน
19 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ทุ่งขวาง กำแพงแสน
20 โรงเรียนบ้านหนองขาม ทุ่งขวาง กำแพงแสน
21 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ทุ่งบัว กำแพงแสน
22 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม ทุ่งบัว กำแพงแสน
23 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
24 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
25 โรงเรียนวัดห้วยผักชี ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
26 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
27 โรงเรียนบ้านห้วยปลากด ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
28 โรงเรียนวัดหนองจิก ทุ่งลูกนก กำแพงแสน 08-6813-0636
29 โรงเรียนวัดหนองศาลา ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
30 โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
31 โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ทุ่งลูกนก กำแพงแสน
32 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน รางพิกุล กำแพงแสน
33 โรงเรียนบ้านไผ่โน้ม รางพิกุล กำแพงแสน
34 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง รางพิกุล กำแพงแสน
35 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว วังน้ำเขียว กำแพงแสน
36 โรงเรียนบ้านคลองตัน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
37 โรงเรียนบ้านดอนซาก วังน้ำเขียว กำแพงแสน
38 โรงเรียนบ้านหนองพงนก สระพัฒนา กำแพงแสน 034383021
39 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สระพัฒนา กำแพงแสน
40 โรงเรียนบ้านสามัคคี สระพัฒนา กำแพงแสน 0-3499-6139
41 โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สระสี่มุม กำแพงแสน
42 โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน
43 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สระสี่มุม กำแพงแสน
44 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม กำแพงแสน
45 โรงเรียนบ้านหนองเขมร หนองกระทุ่ม กำแพงแสน
46 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย ห้วยขวาง กำแพงแสน
47 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม ห้วยขวาง กำแพงแสน
48 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง กำแพงแสน
49 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ห้วยขวาง กำแพงแสน
50 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง ห้วยขวาง กำแพงแสน 034-341520
51 โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม ห้วยม่วง กำแพงแสน
52 โรงเรียนวัดท่าเสา ห้วยม่วง กำแพงแสน
53 โรงเรียนวัดห้วยม่วง ห้วยม่วง กำแพงแสน
54 โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
55 โรงเรียนวัดกำแพงแสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
56 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
57 โรงเรียนบ้านบัวแดง ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน
58 โรงเรียนบ้านหัวถนน ดอนพุทรา ดอนตูม
59 โรงเรียนบ้านปากหว้า ดอนพุทรา ดอนตูม
60 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนพุทรา ดอนตูม
61 โรงเรียนบ้านหนองบอน ดอนพุทรา ดอนตูม
62 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ดอนรวก ดอนตูม
63 โรงเรียนวัดสุขวราราม ดอนรวก ดอนตูม
64 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา บ้านหลวง ดอนตูม
65 โรงเรียนวัดหนองกระพี้ บ้านหลวง ดอนตูม
66 โรงเรียนวัดบ้านหลวง บ้านหลวง ดอนตูม 0-34965509
67 โรงเรียนวัดลำลูกบัว ลำลูกบัว ดอนตูม
68 โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ลำลูกบัว ดอนตูม
69 โรงเรียนบ้านรางมูก ลำเหย ดอนตูม
70 โรงเรียนวัดลำเหย ลำเหย ดอนตูม
71 โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง ลำเหย ดอนตูม
72 โรงเรียนบ้านใหม่ ลำเหย ดอนตูม
73 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม
74 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามง่าม ดอนตูม
75 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สามง่าม ดอนตูม
76 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สามง่าม ดอนตูม
77 โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) สามง่าม ดอนตูม 034-381116
78 โรงเรียนคงทองวิทยา สามง่าม ดอนตูม
79 โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สามง่าม ดอนตูม 034-381119
80 โรงเรียนวัดกงลาด ห้วยด้วน ดอนตูม 0-3496-8619
81 โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ห้วยด้วน ดอนตูม
82 โรงเรียนบ้านแจงงาม ห้วยพระ ดอนตูม
83 โรงเรียนวัดห้วยพระ ห้วยพระ ดอนตูม
84 โรงเรียนบ้านสามแก้ว ห้วยพระ ดอนตูม
85 โรงเรียนวัดเลาเต่า ห้วยพระ ดอนตูม
86 โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ห้วยพระ ดอนตูม
87 โรงเรียนสาครวิทยา เมืองนครปฐม
88 โรงเรียนวัดดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
89 โรงเรียนวัดดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม 034-229537
90 โรงเรียนวัดตาก้อง ตาก้อง เมืองนครปฐม
91 โรงเรียนบ้านมาบแค ตาก้อง เมืองนครปฐม
92 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ถนนขาด เมืองนครปฐม
93 โรงเรียนวัดทุ่งรี ทัพหลวง เมืองนครปฐม
94 โรงเรียนวัดม่วงตารศ ทัพหลวง เมืองนครปฐม
95 โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม
96 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม
97 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม
98 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
99 โรงเรียนวัดธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
100 โรงเรียนบ้านนาสร้าง นครปฐม เมืองนครปฐม
101 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า บางแขม เมืองนครปฐม 034-253880
102 โรงเรียนวัดบางแขม บางแขม เมืองนครปฐม
103 โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม
104 โรงเรียนบ้านบ่อพลับ บ่อพลับ เมืองนครปฐม
105 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ บ่อพลับ เมืองนครปฐม
106 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน บ้านยาง เมืองนครปฐม
107 โรงเรียนบ้านคลองยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม
108 โรงเรียนวัดบ้านยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม
109 โรงเรียนบ้านคอวัง บ้านยาง เมืองนครปฐม
110 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
111 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
112 โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
113 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
114 โรงเรียนราชินีบูรณะ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
115 โรงเรียนอนุบาลจิตรมณี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
116 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
117 โรงเรียนบำรุงวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
118 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
119 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
120 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม 034-254582
121 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
122 โรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
123 โรงเรียนสว่างวิทยา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
124 โรงเรียนธรรมาภิสมัย พระประโทน เมืองนครปฐม
125 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ พระประโทน เมืองนครปฐม
126 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มาบแค เมืองนครปฐม
127 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม
128 โรงเรียนบ้านลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม
129 โรงเรียนบ้านหนองหิน ลำพยา เมืองนครปฐม 034300645
130 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วังตะกู เมืองนครปฐม
131 โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
132 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) วังตะกู เมืองนครปฐม 034-261504
133 โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น เมืองนครปฐม
134 โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง วังเย็น เมืองนครปฐม
135 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
136 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญวิทยา สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
137 โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
138 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
139 โรงเรียนวัดสระกะเทียม สระกะเทียม เมืองนครปฐม
140 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สระกะเทียม เมืองนครปฐม
141 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย สระกะเทียม เมืองนครปฐม
142 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม
143 โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สวนป่าน เมืองนครปฐม
144 โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สวนป่าน เมืองนครปฐม
145 โรงเรียนวัดสามควายเผือก สามควายเผือก เมืองนครปฐม
146 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ สามควายเผือก เมืองนครปฐม
147 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม
148 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม
149 โรงเรียนวัดหนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม
150 โรงเรียนวัดหนองเสือ หนองดินแดง เมืองนครปฐม
151 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม 0-3426-1347
152 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว หนองปากโลง เมืองนครปฐม
153 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม หนองปากโลง เมืองนครปฐม
154 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
155 โรงเรียนวัดหุบรัก โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
156 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
157 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
158 โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
159 โรงเรียนวัดหว้าเอน โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม