กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปุณณศิลป์ สายจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกิตติการณ์ กิจแสวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2