ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สนามเด็กเล่นเสริมปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ (อ่าน 6) 26 พ.ค. 66
รางวัลภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 16) 26 พ.ค. 66
ประกาศ แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 33) 05 พ.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) (อ่าน 126) 16 ก.พ. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และรับย้ายทุกระดับชั้น (อ่าน 118) 16 ก.พ. 66
ท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) มอบ คอมพิวเตอร์ 100 ชุด (อ่าน 98) 16 ก.พ. 66
นิเทศภายใน การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 (อ่าน 18) 07 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครู ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน #ศิลปหัตถกรรมนักเรียน #ระดับชาติ #ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 70 (อ่าน 16) 07 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัล”ชมเชย”ในการแข่งขัน ประกวดวาดภาพ รุ่นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๗-๑๒ ปี (อ่าน 15) 07 ก.พ. 66
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ(Open House) สิรินธรนิทรรศน์ สานวัฒนธรรม ก้าวล้ำวิชาการ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (อ่าน 20) 07 ก.พ. 66
ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบริจาคของขวัญ ของรางวัล ของเล่น ตุ๊กตา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารขนม ผลไม้ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 (อ่าน 126) 09 ม.ค. 66
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในระดับประถมศึกษา เนื่องในงานวันมหาธีรราชเจ้ารำลึกมหกรรมวัฒนธรรมครั้งที่19 ประจำปี2566 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (อ่าน 132) 04 ม.ค. 66
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 132) 04 ม.ค. 66
#กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนวัดไผ่ล้อมพูลประชาอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 (อ่าน 126) 04 ม.ค. 66
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย "หนูน้อยนักวิทย์ รู้คิดทดลอง" (อ่าน 115) 04 ม.ค. 66
การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด (อ่าน 118) 04 ม.ค. 66
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน (อ่าน 18) 04 ม.ค. 66
รับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวนเงิน 20,000บาท (อ่าน 179) 09 พ.ย. 65
ผลงานการประกวดดนตรีไทยของมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) (อ่าน 200) 09 พ.ย. 65
ผล คะแนน100 คะแนนเต็ม ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 208) 31 ต.ค. 65
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 212) 31 ต.ค. 65
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ3ดาว⭐⭐⭐ ประจำปี 2565 (อ่าน 210) 28 ต.ค. 65
รางวัลของคุณครู (อ่าน 220) 28 ต.ค. 65
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ITA ONLINE ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 201) 28 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) (อ่าน 182) 28 ต.ค. 65
กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดไผ่ล้อม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 156) 28 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 368) 02 ส.ค. 65
รางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน "เด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2565 (อ่าน 356) 02 ส.ค. 65
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เข้าสู่รั้วโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) (อ่าน 352) 12 ก.ค. 65
กิจกรรมค่ายไผ่ล้อมก้าวไกล (อ่าน 351) 12 ก.ค. 65
กิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 363) 30 มิ.ย. 65
"วันสุนทรภู่รำลึกถึงครูกวีสี่แผ่นดิน" (อ่าน 336) 30 มิ.ย. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 260) 30 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 272) 30 มิ.ย. 65
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) (อ่าน 295) 22 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา 1 ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) (อ่าน 296) 22 พ.ค. 65
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test :NT) (อ่าน 319) 28 เม.ย. 65
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) (อ่าน 329) 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา 1 ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 348) 18 เม.ย. 65
งดการจัดการเรียนการสอนแบบมาเรียนปกติ(On site) (อ่าน 549) 31 ม.ค. 65
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 659) 13 ต.ค. 64
" เกษียณสำราญใจ สายใยยังผูกพัน" (อ่าน 35) 29 ก.ย. 64
รับมอบกล่องยังชีพ จาก ท่าน ผอ.มติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (อ่าน 63) 29 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) รับเงินเยียวยา 2,000 บาท (อ่าน 570) 29 ก.ย. 64
ประกาศรับเอกสาร เงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม นม (อ่าน 51) 29 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 482) 29 ก.ย. 64
ไผ่ล้อมห่วงใย สู้ภัยโควิด (อ่าน 42) 29 ก.ย. 64
แจ้งกำหนดการ รับหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน (อ่าน 631) 22 พ.ค. 64
ไทยชนะ (อ่าน 576) 22 พ.ค. 64
เลื่อนวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 598) 02 พ.ค. 64