ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้องกันไข้หวัดสายพันใหม่ rsv (อ่าน 138) 16 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานเกษียณข้าราชการครูปีการศึกษา 2563 (อ่าน 175) 23 ก.ย. 63
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS 2562 (อ่าน 207) 14 ส.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 212) 26 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย (อ่าน 271) 17 ก.ค. 63
ประกาศแจ้งการรับ ปพ1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 371) 24 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10) 29 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 460) 23 มี.ค. 63
ด่วน! เลื่อนกำหนดการมอบตัวและการรับเอกสาร ปพ.1 (อ่าน 714) 20 มี.ค. 63
รางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขัน OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (อ่าน 480) 16 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (อ่าน 336) 11 มี.ค. 63
ประกาศแจ้งการสอบ-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2562 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 647) 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) (อ่าน 441) 04 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) (อ่าน 293) 02 มี.ค. 63
ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน) (อ่าน 181) 02 มี.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (อ่าน 169) 09 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (อ่าน 171) 09 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 (อ่าน 157) 09 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 (อ่าน 136) 09 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 (อ่าน 196) 09 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 (อ่าน 176) 09 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (อ่าน 170) 09 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 176) 06 ม.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 219) 06 ม.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 144) 06 ม.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 149) 06 ม.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 170) 06 ม.ค. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 157) 23 ธ.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 201) 08 ธ.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 208) 07 ธ.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 149) 07 ธ.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 184) 05 ธ.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 188) 02 ธ.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 170) 02 ธ.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 185) 22 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 185) 19 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 190) 19 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 203) 11 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (อ่าน 208) 11 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 245) 11 ต.ค. 62