คณะผู้บริหาร

นางอำไพ ลิ้มประสาท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899156268
อีเมล์ : Aplm2552@gmail.com

นางสาวฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0901394009
อีเมล์ : Chatraporn.2020@gmail.com

นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0917217709
อีเมล์ : areeratyimyeamsuk@gmail.com

นางสุเรศ บุญจับ
ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิช
เบอร์โทร : 0860353959
อีเมล์ : Sures_bj@hotmail.com

นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม
ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0816140273
อีเมล์ : Patarajit4415@gmail.com

นายสุทธนา ณ บางช้าง
ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0854861119
อีเมล์ : Kru.sutthana@gmail.com