ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนโลโก้โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)

ทำการแก้ไขปรับปรุงให้มีความคมชัดและสวยงามมากยิ่งขึ้น

ไฟล์ภาพ https://drive.google.com/…/1m_amsrice607NmP1gNFiN0LAw…/view…


ไฟล์ Vector (สามารถเอาไปขยายใหญ่เท่าใดก็ได้ โดยที่ภาพจะไม่แตก)

https://drive.google.com/…/1bABqXuNquY5DHPTKyqRChFTjM…/view…


ไฟล์โลโก้โรงเรียน สพฐ.

https://drive.google.com/…/1y2HO7dZQu1RmbvWbbBFx3_78q…/view…