ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คำที่มีตัวการันต์ เล่มที่ 4 ฟาร์ม ฟีล์ม เฟิร์น เพื่อนกันมันดี
ชื่ออาจารย์ : นางพรพิมล น้อยจินดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,12:52  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำที่มีตัวการันต์ เล่มที่ 3 อรุณสวัสดิ์ กาฬสินธุ์
ชื่ออาจารย์ : นางพรพิมล น้อยจินดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,12:50  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำที่มีตัวการันต์ เล่มที่ 2 พี่น้อง อินทร์ จันทร์
ชื่ออาจารย์ : นางพรพิมล น้อยจินดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,12:47  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำที่มีตัวกรรันต์ เล่ม 1 นิทานสุขสันต์วันวิวาห์
ชื่ออาจารย์ : นางพรพิมล น้อยจินดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,12:43  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานเอกสารผลงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 11
ชื่ออาจารย์ : นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,12:20  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางพจณีย์ หลิมไทยงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2561,13:51  อ่าน 1139 ครั้ง
รายละเอียด..