ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๒ ผอ. อำไพ ลิ้มประสาท และคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม
(พูลประชาอุปถัมภ์) เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวัน (ระบบจ้างเหมา) 
ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) ซึ่ง ผอ. กิ่ง ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกาะวังไทร ได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเอกสาร 
ตัวอย่างประกอบ ทางโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 66 ครั้ง