ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
พร้อมทั้งช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาดของโรงเรียน ทั้งในห้องเรียน บนอาคารเรียน 
สนามเด็กเล่นและอาคารโดมให้สะอาดเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครนครปฐม
ได้นำรถดับเพลิงมาฉีดทำความสะอาด บริเวณอาคารโดม เเละบริเวณหน้าอาคาร ๒ 
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 61 ครั้ง