ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาจีน)
????โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)????
????????เปิดรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ(ภาษาจีน)????????????
????รับสมัครวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
????ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกห้องเรียนพิเศษ(ภาษาจีน) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
????ดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการของโรงเรียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
????ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
????มอบตัวนักเรียน วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,10:53   อ่าน 56 ครั้ง