ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย "หนูน้อยนักวิทย์ รู้คิดทดลอง"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) นำโดย นางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข รองผู้อำนวยการเเละอาจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ เป็นประธานเปิดงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย "หนูน้อยนักวิทย์ รู้คิดทดลอง" จัดโดยคณะครูระดับชั้นปฐมวัยและนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนี้ประกอบด้วย 6 ฐานกิจกรรม เป็นการทดลองเกี่ยวกับ น้ำ อากาศ แสงสีและการมองเห็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แม่เหล็ก คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ เป็นต้น
โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่เด็กต่อวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด นำความรู้ต่อยอดในชีวิต ประจำวันต่อไป
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,09:51   อ่าน 41 ครั้ง