ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลของคุณครู
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)
นำโดย นางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครู
ขอแสดงความยินดี
 
กับ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า ดังรายการต่อไปนี้
#แสดงความยินดี กับ #นางพจณีย์ หลิมไทยงาม ที่ได้รับรางวัล #ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ #ด้านวิชาการ (OBEC AWARDS)ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
#แสดงความยินดี กับ #นายปุณณ์ศืลป์ สายจันทร์ ที่ได้รับรางวัล #ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ #ด้านบริหารจัดการ (OBEC AWARDS)ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
#แสดงความยินดี กับ #นางพรพิมล น้อยจินดา ที่ได้รับรางวัล #ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (NPT๑AWARDS) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
#และ #แสดงความยินดี กับ #นายสุทธนา ณ บางช้าง ที่ได้รับรางวัล #ชนะเลิศเหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NPT๑AWARDS) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Congratulations
 
????????????

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,05:29   อ่าน 62 ครั้ง