ภาพกิจกรรม
การประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 14 ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
????โรงเรียนวัดไผ่ล้อมพูลประชาอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1
????ขอแสดงความยินดีแด่????
????เด็กหญิงกัญญาพัชร เอื้อเฟื้อ #ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ2 ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1-3) #การประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 14 ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
❣️คุณครูผู้ฝึกสอน❣️
????คุณครูพรพิมล น้อยจินดา
????คุณครูว่าที่ ร.ต.หญิง น้องนุชเก้าลิ้ม
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,11:11   อ่าน 12 ครั้ง