ภาพกิจกรรม
การสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
✏️การสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ????วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕???? โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธาน สนามสอบฯ โดยนางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และการสอบครั้งนี้ ได้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เข้าสอบ ความรู้การศึกษาปริยัติธรรมดังต่อไปนี้ ๑. ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๒๓๒ คน ๒. ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๒๖ คน รวมทั้งหมด ๒๕๘ คน ซึ่งการสอบครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ทางโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) #กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ ทุกท่าน และ#ขอบขอบคุณ #คณะครูกรรมการคุมสอบ นักเรียน #ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างสูง มา ณโอกาสนี้????????????
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,10:19   อ่าน 217 ครั้ง