ภาพกิจกรรม
การใช้ Application Food Choice และสำรวจพฤติกรรมการบริโภคหวานในนักเรียนประถมศึกษา
????ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565???????? ได้มีเจ้าหน้าที่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) นำโดย ผู้อำนวยการ นางอำไพ ลิ้มประสาท พร้อมด้วยครูอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ Application Food Choice และสำรวจพฤติกรรมการบริโภคหวานในนักเรียนประถมศึกษา ให้แก่ครูและนักเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) #ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขฯ ที่ให้ความรู้ของการบริโภคหวานในนักเรียนประถมศึกษา คุณครูและนักเรียนทุกคน มา ณ โอกาสนี้????
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,10:14   อ่าน 111 ครั้ง