ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นำโดยนางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับอาจารย์ พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ที่เดินทางมาส่งนักศึกษาฯในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาีพครู(สังเกตการสอน) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2/65 จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม โดยมี นักศึกษาวิชาเอก ดังนี้
(.)ปฐมวัย 4 คน
(.)คณิต 2 คน
(.)สังคม 4 คน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,05:41   อ่าน 211 ครั้ง