ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจำปี คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ให้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคน และรับฟังผลการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นำโดย นางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการ ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี ในโอกาสนี้จึง ขอขอบคุณ คณะทีมแพทย์จาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ????
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,05:34   อ่าน 45 ครั้ง