ภาพกิจกรรม
คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 #ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 1. อัลปาก้าฮิลล์. 2. เขาประทับช้าง 3. ณ สัทธาอุทยานไทย
วันศุกร์ที่ ที่ 19 สิงหาคม 2565
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) นำโดยนางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวฉัตราภรณ์ พวงงินสกุล นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข รองผู้อำนายการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 #ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 1. อัลปาก้าฮิลล์. 2. เขาประทับช้าง 3. ณ สัทธาอุทยานไทย นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้ศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ต่างๆ ชมความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมัยก่อน และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ควบคู่ไปกับการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน????????????
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:16   อ่าน 46 ครั้ง