ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,09:25   อ่าน 62 ครั้ง