ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๕
๑๓พฤษภาคม๒๕๖๕ #โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๕ โดยนางอำไพ  ลิ้มประสาท  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร #ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ที่มาเป็นประธานเปิดการประชุมให้โอวาทและข้อคิดในการดำเนินชีวิตกับผู้ปกครอง #เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน วันที่๑๗พ.ค.๒๕๖๕ และเป็นการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชน ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,06:29   อ่าน 19 ครั้ง