ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) นำโดยท่าน ผอ.อำไพ ลิ้มประสาท รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร #ขอขอบพระคุณเทศบาลนครนครปฐมที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำมาล้างทำความสะอาด บริเวณพื้นอาคารโดม และถนนภายในโรงเรียน คณะครู บุคลากร ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ช่วยกันทำความสะอาด จัดตกแต่งห้องเรียน และซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆรอบโรงเรียน #เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,06:28   อ่าน 21 ครั้ง