ภาพกิจกรรม
อบรมการตรวจ ATK
วันที่ 15 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)นำโดย นางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการตรวจ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลถนนขาด เข้ามาดำเนินการตรวจให้กับ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนในวันที่ 17 ม.ค. 65
ซึ่งผลการตรวจ ATK ของผู้เข้ารับการตรวจทุกคน " มีผลเป็นลบ " สามารถเปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2565,09:55   อ่าน 123 ครั้ง