ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน โรงเรียนบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ท่านผู้อำนวยการสมชาย มียินดี นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนบางสะพาน
โดยมีท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบางสะพานให้การอนรับและคอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี คณะผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของไผ่ล้อมขอบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบางสะพาน ที่ให้ความกรุณาพวกเราเป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,09:09   อ่าน 141 ครั้ง