ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านท่ายาง จ.เพชรบุรี
ท่านผู้อำนวยการสมชาย มียินดี นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศึกษาดูงาน ณ.โรงเรียบบ้านท่ายาง
โดยมีท่านผู้อำนวยการและคณะ
ครูโรงเรียนบ้านท่ายางให้การตอนรับและคอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี คณะผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของไผ่ล้อม ขอบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านท่ายาง ที่ให้ความกรุณาพวกเราเป็นอย่างดี
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,08:56   อ่าน 447 ครั้ง