ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีการกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนสายชั้น ป.5 ของไผ่ล้อม
นำทีมโดย
คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม ให้เกียรตินำนักศึกษาเอกพลศึกษา
ซึ่งทาง
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนของไผ่ล้อม ขอขอบพระคุณคณะท่านอาจารย์และนักศึกษาที่เมตาและให้เกียรติพวกเรา

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,07:57   อ่าน 233 ครั้ง