ภาพกิจกรรม
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,16:12   อ่าน 40 ครั้ง