ภาพกิจกรรม
3-7 กรกฎาคม 2560 โครงการ "โรงเรียนวัดไผ่ล้อมวัยใส คริสเตียนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ"
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ "โรงเรียนวัดไผ่ล้อมวัยใส คริสเตียนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ" ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์  บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจต่อสุขภาพ  หลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด  
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,17:00   อ่าน 1258 ครั้ง