ภาพกิจกรรม
15 มิถุนายน 2560 (ภาคบ่าย) กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 60
15  มิถุนายน  2560 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของประชาธิปไตย  และส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในโรงเรียน

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,08:38   อ่าน 735 ครั้ง