รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศมวัฒน์ ทองสิมา (กิตติ (เดิม))
ปีที่จบ : 2532   รุ่น :
อีเมล์ : smawatt@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : BP-Castrol (Thailand) Ltd.
ตำแหน่ง : Sales & Distribution Manager GME Thailand
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ต.ค. 2561,15:16 น.   หมายเลขไอพี : 202.79.203.99


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล