ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการบรรพชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระกำหนดปัญญาสมาวาร (๕๐ วัน) ณ วัดไผ่ล้อม  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕ วัน  

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  พระครูสมุห์นริศ  อนีโฆ  โทร.๐๘๒-๐๙๑-๗๓๖๖  พระครูปลัดสุรศักดิ์ สุรเตโช  ๐๖๓-๔๐๘-๖๔๕๑  หรือ ฝ่ายบริหารทั่วไป รร.วัดไผล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) ๐๓๔-๒๕๔-๕๘๒  
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2559,07:31   อ่าน 350 ครั้ง