Social Network

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) เล็งเห็นถึงความสังคัญของการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน Social Network หรือสังคมแห่งการสื่อสารทางโรงเรียนจึงได้มีการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบ เพจ  >>> Facebook : โรงเรียนวัดไผ่ล้อมพูลประชาอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1